Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

LED OSVETLENIE

Cena 533,50 €
Cena 515,00 €

OBCHODNÉ PODMIENKY » » Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru / odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci je oprávnený vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu, najneskôr však do 14 dní od jeho doručenia, nie však ako zásielku na dobierku. Ak kupujúci chce vrátiť tovar, môže tak urobiť zaslaním oznámenia na kontaktnú e-mailovú adresu predávajúceho alebo v listinnej podobe, prípadne osobne. Oznámenie musí obsahovať tieto náležitosti: popis objednaného tovaru alebo služby, dátum objednania a prijatia tovaru, meno a priezvisko, adresu, dátum a podpis (ak sa odosiela formulár v tlačenej podobe). Zásielky vrátené ako dobierka predávajúci nepreberá. Odporúča sa tovar poistiť. Tovar, pokiaľ je možné, mal by byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom obale a s dokladom o kúpe. Po vrátení tovaru bude kupujúcemu vrátená cena tovaru vrátane nákladov na dopravu a iných nákladov a poplatkov rovnakou formou, akú kupujúci použil pri kúpe alebo inou formou po vzájomnej dohode, najneskôr do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení.

Spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy môžete tovar vrátiť osobne na prevádzke firmy alebo zaslať tovar na adresu:

LEDLUX s.r.o.

Lachova 1608/24

851 03 Bratislava

Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy má zákazník ďalších 14 dní na odoslanie samotného tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (.PDF)

Formulár (.pdf)

 

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ (fyzická osoba).

Nevzťahuje sa na predaj uskutočnený na predajnom mieste predávajúceho, ktoré sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka.