Obchodné podmienky | Svietidlá LEDLUX

Podporte náš obchod v súťaži ShopRoku 2019 »

Logo
Potrebujete poradiť?
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Nakúpte ešte za 50 € a dopravu v rámci SR máte ZADARMO

 

Návrhy osvetlenia

 

 

25 rokov na trhu

Osobný odber Vajnorská 135

Doprava zadarmo od 50 €

 

  

Zľava 3%

 

 

ONLINE katalógy

Katalógy výrobcov

 

  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky LEDLUX, s.r.o.

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) platia pre zákazníkov internetového obchodu www.ledlux.sk.

VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.ledlux.sk spoločnosť LEDLUX s.r.o., so sídlom Lachová 1608/24, 851 03 Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 76842/B, IČO: 46402861, DIČ: 2023367863, IČ DPH: SK2023367863, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK9211000000002924867105, BIC kód/SWIFT: TATRSKBX

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala na adresu predávajúceho elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu alebo e-mail, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru

Internetový obchod - internetový obchod www.ledlux.sk

Tovar - produkty v ponuke internetového obchodu

Objednávka - návrh kúpnej zmluvy, t.j. odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom internetového obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru

Web stránka - stránka internetového obchodu www.ledlux.sk

Reklamačný poriadok -  upravuje podmienky a postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený v internetovom obchode, u ktorého je v záručnej dobe uplatňované právo kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len „reklamácia“)

Všeobecné obchodné podmienky - podmienky, ktoré ustanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, podmienky dodania tovaru, platobné podmienky ako aj iné podmienky týkajúce sa predaja tovaru prostredníctvom internetového obchodu a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy (ďalej len „obchodné podmienky“)

 

OBJEDNÁVKA A STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode alebo prostredníctvom emailu. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami internetového obchodu. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky, teda kúpnej zmluvy.

Objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu je prijatá v momente potvrdenia objednávky v internetovom obchode predávajúcim. Objednávka, ktorú kupujúci zašle e-mailom, je prijatá najneskôr do 17:00 hod. nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní kupujúcim. Potvrdenie objednávky zašle predávajúci e-mailom na adresu kupujúceho. V prípade nejasností predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Pri objednaní tovaru sa účtuje 50% záloha.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej doručením a do 14 dní po doručení tovaru. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť popis objednaného tovaru alebo služby, dátum objednania alebo prijatia tovaru, meno a priezvisko, adresu, dátum a podpis (ak sa odosiela formulár v tlačenej podobe). V prípade storna objednávky ešte pred jej vyexpedovaním a pri odstúpení od zmluvy do 14 dní od prevzatia, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace s jej zrušením. V prípade, že kupujúci už predávajúcemu zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky rovnakou formou, akú kupujúci použil pri kúpe alebo inou formou po vzájomnej dohode.

Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zrušiť v prípade, že nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (napr. chybne uvedené kontaktné údaje kupujúceho).

V prípade, že kupujúci už zaplatil za tovar a z vyššie uvedených dôvodov nemá ďalej záujem o kúpu tovaru, bude mu uhradená čiastka vrátená na bankový účet v najkratšom možnom termíne najneskôr však do 14 kalendárnych dní.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak objednaný tovar nie je možné ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, pokiaľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny tovaru uvedené na web stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Za tovar je možné zaplatiť formou dobierky (hotovosť pri prevzatí tovaru dopravcovi), bankovým prevodom/vkladom na účet predávajúceho (vopred pred dodaním tovaru), v hotovosti na prevádzke firmy LEDLUX s.r.o. pri prevzatí tovaru od predávajúceho.

Pod dátumom úhrady/platby za tovar sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, resp. dátum hotovostnej úhrady pri prevzatí tovaru.

Pri spôsobe platby bankovým prevodom/vkladom na účet bude predávajúci rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni odo dňa potvrdenia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 dní od potvrdenia objednávky, má predávajúci právo, bez predošlého upozornenia kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Dokladom o kúpe je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

NÁKLADY NA DOPRAVU - POŠTOVNÉ

K cene za tovar bude pripočítaný poplatok za doručenie tovaru (poštovné, balné). Poštovné je účtované podľa hodnoty vašej objednávky a spôsobu dopravy. Pri nákupe od 50 € s DPH doprava kuriérom v rámci SR zadarmo.

Kuriérska služba DPD Slovenská republika: platba vopred / dobierka - 6.00 € (vrátane DPH)

Na dopravu využívame spoločnosť Direct Parcel Distribution SK, s.r.o (v prípade väčších, nadrozmerných balíkov doručenie spoločnosťou TOPTRANS)

Kuriérska služba DPD do Českej republiky: platba vopred / dobierka - 12.00 € (vrátane DPH)

Doprava do iných krajín EÚ je možná po dohode, prosím informujte sa o výške poštovného ešte pred uskutočnením objednávky. Pri objednávke do zahraničia vypočíta predávajúci poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

 

DODACIE PODMIENKY

Tovar bude dodaný kupujúcemu kuriérskou spoločnosťou DPD, možný je aj osobný odber na prevádzke firmy LEDLUX s.r.o.

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že dodanie objednaného tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v termíne najneskôr do 20 dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota po dohovore s kupujúcim dlhšia.

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa dodania uvedená kupujúcim v objednávke.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.ledlux.sk.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky sa kupujúcemu odporúča následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení je kupujúci oprávnený informovať dopravcu, vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom, následne bezodkladne písomne informovať aj predávajúceho.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá najmä za vady tovaru spôsobené kupujúcim a/alebo inými osobami a/alebo skutočnosťami na strane kupujúceho (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním tovaru kupujúcim).

Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Na tovar zakúpený v internetovom obchode platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Ak ide o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o tovar, ktorého osobitná povaha a/alebo vlastnosti neumožňujú dĺžku záručnej doby v rozsahu podľa prvej vety tohto bodu, platí záručná doba vyznačená na tovare, jeho obale alebo návode, ktorý je k nemu pripojený.

Dokladom o kúpe je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania.

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady.

Vadou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanosť výrobku v súvislosti s jeho bežným používaním, na úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie pravidiel užívania, na vady kvôli ktorým bola znížená cena výrobku.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

  • Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo len časti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  • Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
  • Ak ide o iné neodstrániteľné vady (napr. chýba nejaká časť alebo je tovar poškodený, no nebráni to v jeho riadnom používaní – napríklad poškriabanie), má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
  • Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na tovar. Začne plynúť až dňom prevzatia tovaru kupujúcim po vybavení reklamácie (dňom ukončenia reklamácie).

Postup pri vybavovaní reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť predávajúcemu vadný tovar a doklad o kúpe (faktúru). Tovar je potrebné doručiť na adresu firmy predávajúceho. Kupujúci má nárok na preplatenie všetkých nákladov, ktoré mu vznikli pri uplatnení reklamácie. Predávajúci zásielky na dobierku nepreberá, odporúčame tovar poistiť.

Reklamácia sa uplatňuje osobne na prevádzke firmy, prípadne poštou na adrese:

LEDLUX s.r.o.

Lachova 1608/24

851 03 Bratislava

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný formulár (.PDF).

Po doručení reklamovaného tovaru predávajúci spíše reklamačný protokol, v ktorom uvedie: meno a adresu kupujúceho, názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku, dátum, kedy bola reklamácia uplatnená, termín, dokedy bude vyriešená reklamácia, súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a výrobku (prípadného príslušenstva) na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie doručiť ihneď kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. najneskôr do 30 dní od dátumu jej uplatnenia.Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný písomne a zároveň mu bude doručený prostredníctvom kontaktného e-mailu reklamačný protokol. Kupujúci je povinný po písomnej výzve predávajúceho prevziať si tovar na adrese firmy predávajúceho. Kupujúci je povinný si tovar prevziať aj po neuznanej reklamácii.

 

Alternatívne riešenie sporov a platforma RSO

Zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo  keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ledlux@ledlux.sk) a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z.. Subjektom alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.

Kupujúci podáva tento návrh písomne alebo elektronicky (alebo aj ústne) tzv. subjektu alternatívneho riešenia sporov, teda inštitúcii, ktorá sa bude sporom zaoberať.

Platforma riešenia sporov ONLINE (RSO)

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

 

VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci je oprávnený vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu, najneskôr však do 14 dní od jeho doručenia, nie však ako zásielku na dobierku. Ak kupujúci chce vrátiť tovar, môže tak urobiť zaslaním oznámenia na kontaktnú e-mailovú adresu predávajúceho alebo v listinnej podobe, prípadne osobne. Oznámenie musí obsahovať tieto náležitosti: popis objednaného tovaru alebo služby, dátum objednania a prijatia tovaru, meno a priezvisko, adresu, dátum a podpis (ak sa odosiela formulár v tlačenej podobe). Zásielky vrátené ako dobierka predávajúci nepreberá. Odporúča sa tovar poistiť. Tovar, pokiaľ je možné, mal by byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom obale a s dokladom o kúpe. Po vrátení tovaru bude kupujúcemu vrátená cena tovaru vrátane nákladov na dopravu a iných nákladov a poplatkov rovnakou formou, akú kupujúci použil pri kúpe alebo inou formou po vzájomnej dohode, najneskôr do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení.

Spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy môžete tovar vrátiť osobne na prevádzke firmy alebo zaslať tovar na adresu:

LEDLUX s.r.o.

Lachova 1608/24

851 03 Bratislava

Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy má zákazník ďalších 14 dní na odoslanie samotného tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (.PDF)

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ (fyzická osoba).

Nevzťahuje sa na predaj uskutočnený na predajnom mieste predávajúceho, ktoré sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho. Viac informácií k takémuto spracovaniu nájdete > ochrana osobných údajov.

Heureka Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

KONTAKT

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

V prípade akýchkoľvek problémov, dotazov, otázok, kontaktujte predávajúceho e-mailom na adrese: ledlux@ledlux.sk, prípadne v pracovné dni od 09:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle +421 903 229 989.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými príslušnými platnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Názov a adresa orgánu dozoru: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 

Platnosť všeobecných obchodných podmienok: od 1. 2. 2014

(aktualizácia VOP dňa 21. 5. 2018)

 

Top značky svietidiel

XALArtemideLUCEPLANLEDS C4FlosAXO LightZuma LineACB IluminacionVIBIALinea Light | STILNOVOEstiluzLODES (Studio Italia Design)AZzardoWever & DucréFOSCARINIREDO GroupLEDVANCE | OsramSECTO Design

Všetky značky na e-shope »

 

 

Svietidlá LEDLUX - predaj kvalitného osvetlenia, LED svietidlá, lustre, lampy, žiarovky

Ponúkame interiérovévonkajšie osvetlenie, LED svietidlá, lustre, žiarovky, lampy, svetlá, zásuvky a vypínače. U nás nájdete široký výber produktov, ako aj odborné poradenstvo, návrhy svietidiel, montáž - všetko ohľadom osvetlenia na jednom mieste.

 

© Copyright 2023 | LEDLUX, s.r.o.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk